Senaat

De Senaat der Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos heeft zich op 4 september 2018 als volgt geconstitueerd

Praeses W.H.W. van Diesen
Ab-Actis B.J.A. Pop
Quaestor B.P.F. van Peursem, F. van Leeuwen
Praetor E.M. Versantvoort
Aedilis T.B.M. van den Heuvel
Assessor N. Voeten