Senaat

De Senaat der Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos heeft zich op 4 september 2018 als volgt geconstitueerd

Praeses W.H.W. van Diesen
Ab Actis B.J.A. Pop
Quaestor B.P.F. van Peursem, F. van Leeuwen
Praetor E.M. Versantvoort
Aedilis T.B.M. van den Heuvel
Assessor N. Voeten