Senaat

De Senaat der Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos heeft zich op 5 september 2017 als volgt geconstitueerd

Praeses A.J.B. Pastoor
Ab Actis C.P.W. Derks
Quaestor M.P. Trân
Praetor C.W. de Vries
Aedilis O.J.A. van Eerd
Assessor M.J.P. Flipsen